Naciśnij „Enter” aby pominąć

Zespół Urojeń Karbiakoidalnych

Poniższa analiza jest nowelizacją nowelizacji artykułu pt. „Gollum. Człowiek roku 2016.”
Profesor niczego H. Pohl przedstawia:
Nowelizacja do artykułu pt. „Gollum. Człowiek roku 2016.” dostępnego pod adresem: http://kurier.ty-i.net/2017/01/08/gollu … roku-2016/
Obersatz: Karbiak mógłby mieć osobowość paranoiczną 

Definition:Osobowość paranoiczna – zaburzenie osobowości, w którym występuje chłód emocjonalny, wycofywanie się z kontaktów z innymi, wrogość, nadmierna podejrzliwość, nadmierna wrażliwość na lekceważenie i krytykę, niezdolność do wybaczania urazy. 
Kryteria diagnostyczne wg. standardu ICD-10:
– podejrzliwość, postrzeganie obojętnych działań otoczenia jako wrogich lub pogardliwych (+)
– podejrzenia dotyczące wierności (partnerów i przyjaciół) (+)
– wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie (+)
– przecenianie własnego znaczenia (+)
– tendencja do długotrwałego przeżywania przykrości (+)
– sztywne poczucie własnych praw (-)
– pochłonięcie wyjaśnieniami wydarzeń (-)

Subsumption: Karbiak już od wielu lat przejawia zachowania charakteryzujące osobowość paranoiczną, nie można więc mówić o pojedynczych incydentach, a o pewnej tendencji, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo poprawnej diagnozy. 

Cechami Karbiaka są: jego wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie, przecenianie własnego znaczenia, podejrzliwość, postrzeganie obojętnych działań otoczenia jako wrogich lub pogardliwych oraz tendencja do długotrwałego przeżywania przykrości – aby tego dowieść wymagane jest przestudiowanie historii Karbiaka od okresu wczesnowurstlandzkiego – Markusa do Karbiaka dzisiejszego (czy też przedwczorajszego) – Pawła. 

Ciężko wyznaczyć początek momentu zwrotnego przejścia Markusa w Pawła – ale prawdopodobnie można w tym miejscu zacytować słowa z listu pożegnalnego do Wurstlandzkich poddanych: „Mój umysł już jest przeprany i przegrzany przez tą mikronację” czy też „Nie myślę już logicznie i efektywnie, co się w pewnym sensie mogło przełożyć na życie realne. Najwyraźniej nie umiem godzić tych dwóch światów, więc muszę z jednego kategorycznie zrezygnować. Mam wiele poważniejszych problemów niż cały ten mikronalizm.”

„Kłótliwy i chorobliwie podejrzliwy wobec rozmówców, Vilander ponosił pełną odpowiedzialność za międzynarodową izolację Wurstlandii; jako jej główny przedstawiciel wszedł w ostry konflikt personalny z każdym, kto stanął na jego drodze.”

Podejrzliwość, postrzeganie obojętnych działań otoczenia jako wrogich lub pogardliwych (+) oraz podejrzenia dotyczące wierności (partnerów i przyjaciół) (+)

Nasilenie objawów następuje przy okazji bytności pacjenta na wrogo do niego nastawionym forum OPM. Pacjent zostaje z niego wyrzucony. Prezerwatyw Tradycja Radziecki stwierdził, że „łamiąc Kartę OPM i zasady kulturalnego wypowiadania na forum, czym wywołali oburzenie reszty delegatów”. dyplomacja Wurstlandzka zapracowała sobie na takie potraktowanie.
Cytując już całkiem bezpośrednio artykuł „Gollum. Człowiek roku 2016” z „Kuriera”:

„Z Vilanderem nikt się nie patyczkował. W panelu administracyjnym OPM modyfikowano treść niektórych jego postów, potęgując wrażenie zidiocenia wurstlandzkiego króla. Ktoś dokonał włamu na jego profil Gadu-Gadu, skąd rozsyłał wiadomości, które, oględnie mówiąc, nie stawiały go w najlepszym świetle. Vilander ugruntował się w przekonaniu, że świat chce go zniszczyć. To właśnie wówczas skompletowana została żelazna lista wrogów, na której znajdują się ówczesne władze OPM (P. T. Radziecki, Marcel Hans, Piotr Paweł de Zaym, Kryspin van Buuren).”

Tak rozwija nam się wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie (+)

Obrazek

W grudniu 2012 otrzymujemy kolejne sygnały o postępującej chorobie Karbiaka, tym razem wyrażone słowami ówczesnego króla Wurstlandii – Bourbona: „Nikt nie wytrzyma w organizacji z uczestnictwem dobrowolnym, w której jeden szczekacz bezpodstawnie uważający się za jednostkę wybitną, zatruwa wszystkim życie oraz marginalizuje wg własnych osądów jednostki ludzkie. W dodatku szczekacz uważający się za pępek świata”

Tutaj potwierdzenie znajduje przecenianie własnego znaczenia (+)

„To właśnie wówczas pojawiły się kolejne wcielenia Vilandera: Skompromitowany Herezjasz, Richard Serton, Acondicionado Cerebro, Walery Śniady, Gepetto z Barwaldu, Winicjusz Stary, Mauryś Wandal, Kokochu. Bez względu na czas i miejsce, scenariusz wydarzeń był jednakowy: karczemna awantura, brutalny konflikt z użytkownikami forum i błyskawicznie wymierzana kara banicji.
Upokorzony troll szukał pokrzepienia w autorskiej publicystyce. Na łamach „Królewskich Indagacji” (2013), „Atomicznego Wizjonera” (2013-2014), „Mikroba Złocistego” (2015), „Grillgerat Zeitung” (2016), „Gwiazdki Wygwiazdkowanej” (2016) opublikował łącznie ponad 250 artykułów o łącznej objętości przekraczającej 70 stron znormalizowanego maszynopisu. To średniej objętości praca magisterska na typowym kierunku humanistycznym. Byłoby tego zresztą znacznie, znacznie więcej, gdyby ten fakt, że blogi Arkadiusza K. szybko z Planety zrzucano. Czasem już po tygodniu.”

Są to definitywnie przejawy tendencji do długotrwałego przeżywania przykrości. (+)

Ergebnis: Pacjent przeżywa 5 z 7 kryteriów diagnostycznych dla osobowości paranoicznej wg. standardu ICD-10. Zalecane jest leczenie u psychiatry. Terapia opiera się głównie na farmakoterapii z wykorzystaniem środków przeciwpsychotycznych.
Więcej informacji pod numerem tel.: (61) 22-74-240 (Szpital im. św. Jana Pawła II w Poznaniu).Zespół Urojeń Karbiakoidalnych (ZUK) – usystematyzowane urojenia, najczęściej prześladowcze i oddziaływania, rzadziej wielkościowe lub inne. Silne i ciągle nasilające się występowanie Omamów, struktura osobowości jest zachowana. 

ZUK, mimo swej ciągłej ewolucji, pozostaje chorobą rozpoznawaną w medycynie dość często, jednak wielu autorów przychyla się ku hipotezie, że jest to stan patologiczny występujący znacznie częściej, niż wynikałoby to z oficjalnych statystyk. Wynika to z tego, że u wielu chorych ZUK pozostaje w stanie uśpienia.

Z psychopatologicznego punktu widzenia istotne jest, że urojenia ZUK są pewnym odbiciem rzeczywistego stanu rzeczy, grą nawiązań do czasów przeszłych lub teraźniejszych. Urojenia są usystematyzowane, a w wyrażanych urojeniowo treściach występuje spójność.

Smaki paranoi:
(-) Plebeia – paranoja wulgarna
(-) Manerium – paranoja zmanierowana
(-) Germanica – paranoja niemiecka 
(-) Adolf-Germanica – paranoja niemiecko-austriacka ze skrętami w kierunku pewnego austriackiego akwarelisty 
(-) Suicidium – paranoja samobójczo-samookaleczająca
(-) Malum-genius – paranoja pojebanego geniusza
(-) Querulatoria – paranoja prześladowcza

Reakcja paranoiczna dotyka najczęściej nowych obywateli Królestwa Dreamlandu, choć pojedyncze przypadki zdarzały się również w innych krajach. 

Kryteria diagnostyczne ZUK:

(-) adres email wygląda jak po uderzeniu czołem w klawiaturę
(-) nawiązywanie w wiadomości powitalnej do dawnych, lub toczących się obecnie wydarzeń politycznych
(-) nielogiczne konstrukcje zdań 
(-) personalia nawiązujące do poprzednich hostów ZUK
(-) pisanie pseudoniemczyzną, niemieckim, łaciną 
(-) obrażanie dyskutantów

Jeżeli więc myślisz, że w twoim ogródku zalęgł się Karbiak, sprej do odchwaszczania nie działa, a szkoda Ci trawnika. Nie czekaj i natychmiast skontaktuj się ze specjalistą – 0-400-PESTYCYD

Dlaczego o tym piszę? Ano, dzisiaj wycięliśmy Karbiaka z forum Suderlandu. Taka ciekawostka.

Przedruk artykułu z dnia 28 czerwca 2019 zamieszczonego na forum Królestwa Dreamlandu

Dodaj pierwszy komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *